Välkommen till Sydnärkes Utbildningsförbund, som är ett kommunalförbund med Askersundlänk till annan webbplatsHallsberglänk till annan webbplats och Laxålänk till annan webbplats som medlemskommuner. Utbildningsförbundet startade den 1 juli 1999 och skall på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.

Besök gärna våra hemsidor:

Programförklaring

Sydnärkes Utbildningsförbund ska vara en huvudaktör i medlemskommunernas långsiktiga utvecklingsarbete.

Genom
- nära samverkan med medlemskommunerna, regionens arbetsliv och andra utbildningsanordnare,
- omfattande omvärldsorientering,
- aktivt internationellt utbyte 
ska de utbildningar som förbundet erbjuder motsvara såväl lokala som globala kompetenskrav i mötet med framtiden.

Förbundets utbildningar måste vara de självklara valen för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare. Med flexibel och behovsanpassad organisation och stimulerande studiemiljöer ska förväntningarna på förbundet överträffas.

Förbundets ledstjärna är framåtanda!
   
Verksamheten ska präglas av utvecklingsvilja, engagemang och högsta kvalitet.  Studerande och personal ska uppleva att initiativkraft och kreativitet är vägledande.
Förbundet ska inom sitt verksamhetsområde vara länets mest eftertraktade arbetsplats.


Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Alléskolan, Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se