Lediga tjänster

 • 2018-07-10
  Lärare till vård- och omsorgsutbildningen, Allévux
  Arbetar du idag som Vård- och omsorgslärare och söker nya utmaningar? Då kan du vara vår nya kollega! Vi söker dig som vill arbeta som lärare på vård- och omsorgsutbildningen för vuxna på Allévux, Sydnärkes Utbildningsförbund.

  Du kommer bland annat att undervisa i kurser som specialpedagogik och psykologi och även andra ämnen och kurser som ingår i vård-och omsorgsutbildningen. Du kommer att ingå i ett arbetslag där fokus är att erbjuda utbildning utifrån de villkor som våra studerande har att studera på. Du tillsammans med ditt arbetslag har en stor frihet i att planera arbetet med elever utifrån denna förutsättning.

  Vi lägger stor vikt vid att Allévux är en trivsam och glädjefylld arbetsplats för att nå framgång i vårt arbete!

  Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

  Läs mer


 • 2018-07-09
  Specialpedagog till Alléskolan
  Vi söker dig som vill arbeta som specialpedagog på Alléskolan.

  Hos oss får du ett spännande, intressant och roligt jobb där flera specialpedagoger och övrig elevhälsa arbetar tillsammans med rektorer samt andra stödjande funktioner för att skapa de bästa förutsättningar för våra elever att nå sina mål. I elevhälsan ingår även skolläkare och skolpsykolog. Du kommer att delta i det hälsofrämjande och förebyggande arbete som finns i olika former på skolan. Elevhälsan leds av en gemensam verksamhetschef.

  Som specialpedagog planerar och organiserar du arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Det innebär bland annat att arbeta förebyggande, genom att identifiera, analysera och åtgärda det som kan utgöra ett hinder i lärmiljön. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara arbete med uppföljning, utvärdering, dokumentation, pedagogiska kartläggningar samt att vara behjälplig med åtgärdsprogram. Du kommer att vara en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare till rektor, pedagoger och övrig personal.

  Läs mer


 • 2018-07-05
  Kommunikatör till Sydnärkes Utbildningsförbund
  Vi söker en erfaren kommunikatör till arbetet med att samordna och utveckla förbundets kommunikation och som tänker digitalt! Du vet hur man når ut med ett budskap på ett effektivt sätt via rätt kanal.

  Dina framtida arbetsuppgifter är att
  • analysera och identifiera kommunikationsbehov
  • planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser
  • stötta chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor
  • arbeta konsultativt i olika projekt och uppdrag
  • ansvara för planering och produktion av annonser samt annat informationsmaterial. I det ansvaret ingår även att själv producera innehåll.
  • samordna och utveckla förbundets kommunikationsarbete genom digital information, grafik, film, webb och sociala medier.

  Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt och gilla att växla mellan de båda perspektiven.

  Läs mer


 • 2018-06-25
  Lärare i programmering/webbserverprogrammering till Alléskolan
  Är du behörig lärare i programmering/webbserverprogrammering och söker nya utmaningar? Vill du vara med och utveckla utbildningen på en framgångsrik och växande gymnasieskola? Då kan tjänsten som lärare i programmering/webbserverprogrammering på Alléskolan vara någonting för dig.

  Vi söker dig som vill komplettera vårt team på Teknikprogrammet med just dina kunskaper och din kompetens, i strävan efter att ge eleverna den bästa utbildningen inom branschen! Vi erbjuder dig ett stimulerande och givande arbete
  där du med dina erfarenheter och kompetens ges förutsättningar att bedriva undervisning på ett pedagogiskt och framgångsrikt sätt.

  Du kommer att undervisa i programmering/webbserverprogrammering men det kan även bli aktuellt med undervisning i andra ämnen inom Teknikprogrammet så som dator/nätverksteknik, webbutveckling och digitalt skapande. Förutom att undervisa så kommer du även att vara mentor för en klass.

  Du kommer att ingå i teknikarbetslaget tillsammans med andra lärare.

  Läs mer


 • 2018-06-21
  Lärare i svenska till Introduktionsprogrammet/IM IA Alléskolan
  Är du behörig 7-9-lärare i svenska gärna i kombination med matematik och söker nya utmaningar? Då hoppas vi att du är intresserad av ett vikariat hos oss under läsåret 2018/19.

  Det kollegiala lärandet står i fokus på Alléskolan och tillsammans utvecklar vi metoder för gemensam planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt våra styrdokument. Vårt uppdrag är att ge alla elever den bästa utbildningsgrunden att stå på för en bra framtid.

  En av våra lärare på Alléskolans introduktionsprogram, inriktning individuellt alternativ, är tjänstledig kommande läsår och vi söker nu en vikarie. Du kommer i huvudsak att undervisa i svenska, både med en till en-undervisning och i liten grupp. Du kommer även vara mentor för elever, mentorskapet ser vi som en viktig del i lärarens uppdrag. På individuellt alternativ arbetar lärarna i team nära eleverna under hela skoldagen.

  Läs mer


 • 2018-05-31
  Lärare i matematik till Alléskolan
  Är du behörig gymnasielärare i matematik och söker nya utmaningar? Vill du vara med och utveckla utbildningen på en framgångsrik och växande gymnasieskola? Då kan tjänsten som lärare på Alléskolan vara någonting för dig.

  Vi söker dig som vill komplettera vårt team med just dina kunskaper och din kompetens, i strävan efter att ge eleverna den bästa utbildningen inom branschen! Vi erbjuder dig ett stimulerande och givande arbete där du med dina erfarenheter och kompetens ges förutsättningar att bedriva undervisning på ett pedagogiskt och framgångsrikt sätt.

  Du kommer att i huvudsak undervisa elever på bygg- och anläggningsprogrammet samt lärlingsprogrammet. Förutom att undervisa så kommer du även att vara mentor för en klass.

  Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med andra lärare.

  Läs mer


Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Blanketter och dokument | Digital anslagstavla | Behandling av personuppgifter (GDPR)
Jobba hos oss | Om oss


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu