Lediga tjänster

 • 2019-05-13
  Rektor till Introduktionsprogrammen på Alléskolan, Hallsberg
  Som rektor hos oss driver du det pedagogiska utvecklingsarbetet, vilket innebär att du har ansvar för, leder, planerar och utvärderar skolans verksamhet mot de mål vi gemensamt formulerar.

  Som rektor har du personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar och för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt att lyckas i ditt pedagogiska ledarskap arbetar du nära stödfunktionerna inom exempelvis ekonomi, personal, administration och elevhälsa. Utöver detta kan verksamhetsövergripande uppdrag ingå.

  Du kommer att ansvara för Introduktionsprogrammen Språkintroduktion, Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion samt Punkten (stöd för elever med diagnos inom AST). På Alléskolan finns engagerade, kunniga och målmedvetna medarbetare som tillsammans med dig vill utveckla introduktionsprogrammen. Medarbetare som hoppas på en rektor som vill stötta dem i deras arbete med att ge elever som av olika anledningar inte lyckats med skolan tidigare en ny chans. Medarbetare som vill framåt, tillsammans med dig!

  Som ledare
  Vi söker dig som värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra samt har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.

  Vi förväntar oss att du är engagerad och vill vara med och driva den fortsatta utvecklingen av Alléskolan. Du är beredd att ge kommande generationer och vuxna de allra bästa förutsättningar för ett livslångt lärande.

  Som person har du goda ledaregenskaper, är närvarande och har förmåga att inspirera, motivera och engagera dina medarbetare. Du är en synlig och närvarande ledare som sprider energi och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet.

  Som ledare kommunicerar du med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört, tydligt och smidigt sätt. Du jobbar aktivt för att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda.

  Du är van att jobba självständigt samtidigt som vi förutsätter att du, både vill och kan samarbeta, med ett gäng härliga rektors- och chefskollegor. Du är en viktig del i förbundets ledningsgrupp och eftersom vi är en stor skola med många verksamheter så är det viktigt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.

  Läs mer


Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Blanketter och dokument | Digital anslagstavla | Behandling av personuppgifter (GDPR)
Jobba hos oss | Om oss


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu