Direktion

Direktionen i förbundet har det övergripande ansvaret för verksamheten. Direktionen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Var och en av medlemskommunerna utser tre ledamöter och tre ersättare. Dessa väljs av kommunfullmäktige utifrån valresultatet i respektive medlemskommun. Direktionen väljer inom sig en ordförande och två vice ordförande, dessa utgör också presidium och beredningsutskott.

Direktionen fastställer budget och bokslut, bestämmer om delegationsordningen, och har arbetsgivareansvar för förbundsdirektören. Direktionen beslutar också i ärenden av principiell art, och för förbundet större åtaganden. Vissa av uppgifterna är reglerade i skollagen och i övrigt enligt kommunallagen och förbundsordningen.

Direktionssammanträden 2018:

28/2 (ons)

6/4

3/5

7/6 (tor)

31/8

28/9

26/10

23/11

19/12 (ons kl 16:00)

Samtliga möten fredagar kl 09.00 utom 28/2, 3/5, 7/6 och 19/12.

Ledamöter i direktionen för Sydnärkes utbildningsförbund

Ordinarie
Namn/Parti/Hemkommun

Ordförande
Ronny Larsson, S, Askersund

1:e vice ordförande
Siw Lunander, S, Hallsberg

2:e vice ordförande
Sara Peterson, MP, Laxå

Ledamot
Erik Storsveden, L, Hallsberg

Ledamot
Jan Grounes, MP, Askersund

Ledamot
Fredrik Lundquist, M, Askersund

Ledamot
Mbuche Lameck, M, Laxå

Ledamot
Therese Magnusson, S, Laxå

Ledamot
Theres Andersson, S, Hallsberg

Ersättare
Namn/Parti/Hemkommun

Conny Larsson, S, Hallsberg

Suzana Madzo, S, Hallsberg

Lena Gunnarsson, KD, Hallsberg

Siv Ahlstrand, S, Askersund

Peter Thuresson, S, Askersund

Kjell Johansson, C, Askersund

Karina Martinsson, KD, Laxå

Ann-Christin Johanzon, C, Laxå

Kent Gustafsson, S, Laxå

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Blanketter och dokument | Digital anslagstavla | Behandling av personuppgifter (GDPR)
Jobba hos oss | Om oss


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu