Välkommen till Sydnärkes Utbildningsförbund, som är ett kommunalförbund med Askersund Länk till annan webbplats., Hallsberg Länk till annan webbplats. och Laxå Länk till annan webbplats. som medlemskommuner. Utbildningsförbundet startade den 1 juli 1999 och skall på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.

Besök gärna våra hemsidor:

Programförklaring:

Sydnärkes Utbildningsförbund ska vara en aktiv part i medlemskommunernas arbete för en hög utbildningsnivå som är anpassad till framtida kompetenskrav.

Utbildningarna ska vara de naturliga valen för ungdomar, vuxna och arbetsliv.

Genom hög kvalitet och god ekonomisk hushållning ska förväntningarna på förbundet överträffas.

Förbundet ska vara en attraktiv arbetsplats för elever och personal.

Mångfald, engagemang och tillit ska prägla verksamheten.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu