Pressmeddelande
31:a mars 2023

Ny förbundsdirektör till Sydnärkes Utbildningsförbund.


Idag har direktionen för Sydnärkes Utbildningsförbund beslutat att tillsätta Thomas Karlsson som ny förbundsdirektör. Han kommer att påbörja sin tjänstden 1:a augusti 2023. Han tar över efter nuvarande förbundsdirektör Marie Kilksom går i pension till sommaren.

Thomas kommer närmast från Köpings kommun där han har haft rollen som förvaltnings- och skolchef för utbildningsförvaltningen samt förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. Thomas har tidigare erfarenhet som både verksamhetschef och rektor inom såväl kommunal verksamhet som olika fristående
skolor.

”Vi är glada över att rekryteringsprocessen har gått bra och att vi nu kan välkomna Thomas som vår nya förbundsdirektör efter sommaren”, säger Theres Andersson ordförande direktionen.

”Vi ser framemot att Thomas kommer hit och att han med sin erfarenhet bidrar till att fortsätta utveckla förbundet”.

Sydnärkes Utbildningsförbund, som är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. Utbildningsförbundet startade den 1 juli 1999 och skall på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasieutbildning, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Inom Sydnärkes
Utbildningsförbund ingår Alléskolan och Allévux, båda placerade i Hallsberg.

Kontaktuppgifter
Theres Andersson, ordförande direktionen
Epost: theres.andersson@sydnarkeutbildningar.se

Telefon:
Elsa Andersson, tf personalchef
Epost: elsa.andersson@sydnarkeutbildningar.se
Telefon: 0582-35456

 

Välkommen till Sydnärkes Utbildningsförbund, som är ett kommunalförbund med Askersund Länk till annan webbplats., Hallsberg Länk till annan webbplats. och Laxå Länk till annan webbplats. som medlemskommuner. Utbildningsförbundet startade den 1 juli 1999 och skall på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.

Besök gärna våra hemsidor:

Programförklaring:

Sydnärkes Utbildningsförbund ska vara en aktiv part i medlemskommunernas arbete för en hög utbildningsnivå som är anpassad till framtida kompetenskrav.

Utbildningarna ska vara de naturliga valen för ungdomar, vuxna och arbetsliv.

Genom hög kvalitet och god ekonomisk hushållning ska förväntningarna på förbundet överträffas.

Förbundet ska vara en attraktiv arbetsplats för elever och personal.

Mångfald, engagemang och tillit ska prägla verksamheten.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu