Jobba hos oss

Vill du arbeta i en växande organisation som kretsar kring utbildning? Då har du kommit helt rätt! Vi söker ständigt efter medarbetare som delar våra värderingar och som vill vara med att påverka framtiden! Är du den vi söker?

Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. Utbildningsförbundet startade den 1 juli 1999 och skall på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.

Vi bedriver huvudsakligen vår verksamhet i Hallsberg, där vi driver Alléskolan. Sedan hösten 2013 har även vuxenutbildningen flytta till området vid Alléskolan i Hallsberg, tidigare beläget vid Västra skolan. Utöver verksamheten vid Alléskolan ansvarar vi även över lärcentrum i Askersund och Laxå!


Programförklaring:

Sydnärkes Utbildningsförbund ska vara en aktiv part i medlemskommunernas arbete för en hög utbildningsnivå som är anpassad till framtida kompetenskrav.

Utbildningarna ska vara de naturliga valen för ungdomar, vuxna och arbetsliv.

Genom hög kvalitet och god ekonomisk hushållning ska förväntningarna på förbundet överträffas.

Förbundet ska vara en attraktiv arbetsplats för elever och personal.

Mångfald, engagemang och tillit ska prägla verksamheten.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu