Behandling av personuppgifter

För oss på Sydnärkes utbildningsförbund (Alléskolan/Allévux) är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett bra och riktigt sätt. Vi välkomnar därför Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen GDPR.

Vår integritetspolicy berättar hur och varför vi sparar dina personuppgifter. Uppgifterna sparas till exempel då du väljer att ansöka till någon av våra utbildningar, eller när du väljer att bli fotograferad i vår skolkatalog.

Läs mer om hur vi arbetar med GDPR och ta del av vår integritetspolicy nedan.

Här kan du ta del av vår integritetspolicy
Integritetspolicy Sydnärkes UtbildningsförbundPDF

Personuppgiftsansvarig
Direktionen Sydnärkes utbildningsförbund
sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu