Kontakt

Personalsök

Fyll i ett eller flera av fälten.

 

 

 

 

 

  

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14

Tel: 070 - 587 18 66
Fax: 0582 - 68 54 66

E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Förbundsdirektör
Marie Kilk
070 - 580 36 99

Direktionssekreterare
Katrin Aldenfalk
070 - 406 52 11

Ekonomichef
Susan Clefjord
070 - 404 86 08

Fastighetschef
Kjell Häggman
070 - 209 87 83

Planeringschef
Jeanette Åkerström
070 - 216 32 54

Personalchef
Susanne Runnälv
070 - 213 56 51

Personalhandläggare
Jennie Larsson
070 - 6017805

Verksamhetschef för elevhälsan
Elin Löfwenhamn
073 - 021 89 83

Ekonomisekreterare
Teresia Karlsson
070 - 780 73 13

Ekonomisekreterare
Kristina Pettersson
070 - 619 27 27

Ekonom
Susanne Engström
070 - 241 03 30

Controller
Kristina Andersson
070-215 08 94

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu