Lediga tjänster


 • Lärare i SVE/ENG till Introduktionsprogrammet, Alléskolan
  Vi söker lärare i svenska och engelska för undervisning på Introduktionsprogrammet, Individuellt alternativ - IMPunkten. På IMPunkten studerar elever med autism framförallt grundskolans ämnen med målet att bli behöriga för vidare studier eller arbetsmarknaden.
  Du kommer att ansvara för undervisningen (planering, genomförande och bedömning) i svenska och engelska men också handleda elever i andra grundskoleämnen. Du deltar också som vuxenstöd under raster/lunch/studiebesök. Mentorskap ingår som en självklar del av dina arbetsuppgifter.

  Du blir en del av ett arbetslag och tillsammans arbetar ni aktivt för att utveckla IMPunkten genom det systematiska kvalitetsarbetet.

  Vi erbjuder dig ett stimulerande och givande arbete där du utifrån dina erfarenheter och din kompetens ges förutsättningar att bedriva undervisning på ett pedagogiskt och framgångsrikt sätt.

  Läs mer • Studiehandledare i ukrainska sökes till Alléskolan
  Studiehandledning av elever på Introduktionsprogrammet - Språkintroduktion som har ukrainska som modersmål. I arbetsuppgifterna ingår att delta tillsammans med undervisande lärare på lektioner och att träffa eleverna enskilt eller i mindre grupper och stötta dem i sina studier i grundskolans ämnen. Studiehandledning bedrivs alltså i olika former; före lektion, under lektion och efter lektion.
  Läs mer


Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu