Lediga tjänster


 • Vikarierande lärare i matematik till Alléskolan
  Du kommer att undervisa (planering, genomförande och bedömning) i matematik på grundskolenivå (mot målen i årskurs 9) inom Introduktionsprogrammet samt stötta/handleda i andra ämnen utifrån andra lärares planeringar. Förutom undervisning kan även mentorskap ingå i tjänsten. Du blir en del av arbetslaget på Individuellt alternativ.
  Läs mer • Socialpedagog till Individuellt alternativ, Alléskolan
  Du kommer tillsammans med arbetslaget Individuellt alternativ (IMIA) och elevhälsoteamet arbeta riktat mot elever med NPF-diagnoser, problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa och/eller normbrytande beteende. Arbetslaget på IMIA består av lärare, fritidspedagog samt ungdomskonsulent. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie-och yrkesvägledare, men möjlighet till konsultation med skolpsykolog och skolläkare.

  Ditt uppdrag blir att skapa förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare genom att se, lyssna, motivera och stötta. Tillsammans med elever och vårdnadshavare formulerar du framtidsmål och stöttar i planering, genomförande och uppföljning. Du arbetar med att öka elevernas tilltro till sig själva på vägen mot en ökad skolnärvaro, en bättre psykisk hälsa eller ett minskat normbrytande beteende. Med det långsiktiga målet att eleven ska lämna IMIA förberedd inför fortsatta studier, sin entré på arbetsmarknaden och livet som en aktiv samhällsmedborgare.

  Du kommer till stora delar att arbeta på plats på Alléskolan, men behöver också vara öppen för genomföra hembesök eller aktiviteter på annan plats i våra medlemskommuner (Askersund, Hallsberg och Laxå).

  Då rollen är ny på inriktningen, finns goda möjligheter att tillsammans med rektor, arbetslaget och elevhälsoteamet vara med i utformningen av tjänsten i linje med den nationella satsningen som planeras kring skolsociala team: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/04/regeringen-satsar-pa-skolsociala-team-for-att-minska-langvarig-franvaro-i-skolan/

  Läs mer


Driftstörning i rekryteringssystemet Visma Recruit och offentligajobb.se

Systemet för våra lediga jobb har tekniska problem vilket gör att offentligajobb.se inte kan visa våra lediga tjänster. Vi kan inte heller se ansökningar som har kommit in. Leverantören har högsta prioritet på att åtgärda problemet men kan inte säga när det kommer att vara löst.

För dig som har tänkt söka ett jobb

Platsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se våra lediga tjänster. Vi kommer att flytta fram sista ansökningsdatum för de annonser som går ut medan systemet ligger nere.

För dig som har sökt ett jobb

På grund av driftstörningen kommer vi inte heller åt de ansökningar som har kommit in, och kan därför inte kontakta de som har skickat in en ansökan. Om du väntar på ett svar på en ansökan återkommer vi till dig så snart systemet är online igen.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu