Lediga tjänster

 • 2020-07-01
  Lärare till Handels- och administrationsprogrammet på Alléskolan
  Arbetar du idag inom handelsbranschen och känner att du vill gå vidare i din yrkeskarriär? Eller är du behörig yrkeslärare inom handel och administration och är sugen på nya utmaningar? Ta då chansen att bli vår nya kollega!

  Som lärare på Alléskolan har du en ferietjänst vilket innebär en genomsnittlig årsarbetstid på 45,5 timmar per vecka varav 35 timmar är arbetsplatsförlag tid och 10,5 timmar är förtroendetid. Arbetsperioden är förlagd från mitten av augusti till mitten av juni och som lärare är du ledig under jul-, sport, påsk och sommarlov.

  Vi söker dig som vill komplettera vårt team på Handels- och administrationsprogrammet med just dina kunskaper och din kompetens, i strävan efter att ge eleverna den bästa utbildningen inom branschen! Vi erbjuder dig ett stimulerande och givande arbete som tillsammans med dina erfarenheter ger dig förutsättningar att bedriva undervisning på ett pedagogiskt och framgångsrikt sätt.

  Du kommer att undervisa i yrkesämnen inom inriktning handel och service. På Alléskolans Handels- och administrationsprogram ingår du i ett arbetslag som planerar, utvecklar och utvärderar verksamheten gemensamt. Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär ett tätt samarbete, såväl i klassrummet som i planeringsarbetet med kollegorna i arbetslaget.

  Vi ser stora fördelar med ett tätt samarbete med lokala företag och verksamheter, därför ser vi att du samarbetar med externa aktörer för att ge eleverna en varierad, verklighetsnära och bra utbildning samt att du utvecklar undervisningen utifrån branschens krav och önskemål.

  Som lärare i arbetslaget arbetar du utifrån en positiv elevsyn i ett arbetslag som tar ett gemensamt ansvar för programmets elever.

  I dina arbetsuppgifter ingår att vara mentor för en klass.

  Intervjuer äger rum fredagen den 17 juli.

  Läs mer


 • 2020-06-23
  Lärare till Introduktionsprogrammet, Alléskolan
  Brinner du för att undervisa elever på Introduktionsprogrammet och söker nya utmaningar? Vill du vara med och utveckla utbildningen på en framgångsrik gymnasieskola? Ta då chansen att bli vår nya kollega!

  Vi söker dig som vill komplettera vårt team med just dina kunskaper och din kompetens, i strävan efter att ge eleverna den bästa utbildningen inom branschen! Vi erbjuder dig ett stimulerande och givande arbete där du med dina erfarenheter och kompetens ges förutsättningar att bedriva undervisning på ett pedagogiskt och framgångsrikt sätt.

  Du kommer att undervisa elever på Språkintroduktion samt elever på Individuellt alternativ. På Individuellt alternativ startar vi till hösten ett EU-finansierat projekt som syftar till att utveckla ett arbetsmarknadsspår inom Introduktionsprogrammet, du kommer med stor sannolikhet bli involverad i det projektet. Förutom undervisning kommer tjänsten också innebära mentorskap för en grupp elever.

  Läs mer


 • 2020-06-09
  Fordonslärare till Alléskolan
  Arbetar du idag som fordonsmekaniker och känner att du vill gå vidare i din yrkeskarriär? Eller är du behörig yrkeslärare inom fordonsteknik och är sugen på nya utmaningar? Ta då chansen att bli vår nya kollega!

  Som lärare på Alléskolan har du en ferietjänst vilket innebär en genomsnittlig årsarbetstid på 45,5 timmar per vecka varav 35 timmar är arbetsplatsförlag tid och 10,5 timmar är förtroendetid. Arbetsperioden är förlagd från mitten av augusti till mitten av juni och som lärare är du ledig under jul-, sport, påsk och sommarlov.

  Vi söker dig som vill komplettera vårt team på Fordonsprogrammet med just dina kunskaper och din kompetens, i strävan efter att ge eleverna den bästa utbildningen inom branschen! Vi erbjuder dig ett stimulerande och givande arbete som tillsammans med dina erfarenheter ger dig förutsättningar att bedriva undervisning på ett pedagogiskt och framgångsrikt sätt.

  Dina arbetsuppgifter kommer innefatta undervisning, planera och följa upp elevens lärande samt mentorskap. Du kommer att undervisa i olika kurser inom fordonsprogrammet och du har ett tätt samarbete med de företag som eleverna har sin arbetsplats förlagda utbildning på. Du kommer att ingå i Fordonsarbetslaget tillsammans med andra lärare.

  Läs mer


 • 2020-05-20
  Musiklärare till Alléskolans gymnasiesärskola
  Brinner du för att undervisa elever på gymnasiesärskolan? Ta då chansen att bli vår nya kollega!

  Tjänsten innefattar undervisning i musik och estetisk verksamhet (drama) på gymnasiesärskolans individuella program. Du kommer att arbeta med eleverna under hela deras skoldag i en nära elevrelation. I dina arbetsuppgifter ingår även musikundervisning för elever från olika yrkesprogram, åk 2 och 3. Tjänsten kan även komma att innefatta klassföreståndarskap/mentorskap.

  Vi söker dig som har förmåga att bedriva undervisning på ett individualiserat och flexibelt sätt. Det är av yttersta vikt att du har förmåga att kunna kommunicera på olika sätt, bland annat genom bilder, för att kunna bygga relationer med eleverna. Du är även beredd och intresserad av att arbeta med varierande uppgifter inom skolan utöver undervisningen. Du ingår i ett arbetslag där man ser till hela individen och dess nätverk.

  Läs mer


Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu