Krisinformation

Alléskolans krisledningsgrupp har till uppgift att hantera olika krissituationer som kan uppstå.

Alléskolan har också en handlingsplan vid kris. Syftet med den är att det ska finnas en organisation och beredskap vid krissituationer.

Viktiga dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsplan vid kris.pdf Pdf, 254 kB. 254 kB 2020-08-28 09.04
Utrymningsrapport.pdf Pdf, 144 kB. 144 kB 2017-11-22 11.26
Inrymning utrymning.pdf Pdf, 24.6 kB. 24.6 kB 2020-08-28 09.04
Återsamlingsplats Alléskolan 2021.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-08-26 15.54

Krisledningsgruppen:


Marie Kilk

070 - 580 36 99

Förbundsdirektör

Victoria Svensson

0528-35 308

Utvecklingschef

Katrin Pedersen

070 - 369 15 11

Rektor Enhet 1

Liselott Broman Huss

070 - 558 85 01

Rektor Enhet 2

Karl-Henrik Wickbom

0582 - 353 36

Rektor Enhet 4

Johan Reinholdsson

0582 - 353 42 Länk till annan webbplats.

Rektor Enhet 5

Anneli Månbrant

070 - 558 02 12

Rektor Enhet 7

Lena Hansson

070 - 681 12 49

Rektor Enhet 9

Louise Guldbrandsson

0582-35 361

Rektor Enhet 6

Jeanette Åkerström

070 - 216 32 54

Planeringschef

Kjell Häggman

070 - 209 87 83

Fastighetschef

Susan Clefjord

070 - 404 86 08

Ekonomichef

Susanne Runnälv

070 - 213 56 51

Personalchef

Elin Löfwenhamn

073 - 021 89 83

Verksamhetschef för elevhälsan

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu