Krisinformation

Viktiga dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsplan vid kris.pdf 255.3 kB 2018-10-15 12.42
Utrymningsrapport.pdf 144 kB 2017-11-22 11.26
Utrymning och inrymning av Alléskolan.pdf 1.3 MB 2017-11-22 11.26
Återsamlingsplats Alléskolan 2018_2019.pdf 1020.8 kB 2017-11-22 11.26
Återsamlingsplats Alléskolan 2019_2020.pdf 1 MB 2019-10-11 11.46

Krisledningsgruppen:

Marie Kilk

070 - 580 36 99

Förbundsdirektör

Katrin Pedersen

070 - 369 15 11

Rektor Enhet 1

Liselott Broman Huss

070 - 558 85 01

Rektor Enhet 2

Lena Samuelsson

070 - 240 52 28

Rektor Enhet 4

Gustav Axmon

070 - 671 60 67

Rektor Enhet 5

Anneli Månbrant

070 - 558 02 12

Rektor Enhet 7

Lena Hansson

070 - 681 12 49

Rektor Enhet 9

Louise Guldbrandsson

0582-35361

Enhet 6

Jeanette Åkerström

070 - 216 32 54

Planeringschef

Kjell Häggman

070 - 209 87 83

Fastighetschef

Susan Clefjord

070 - 404 86 08

Ekonomichef

Susanne Runnälv

070 - 213 56 51

Personalchef

Elin Löfwenhamn

073 - 021 89 83

Verksamhetschef för elevhälsan

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu